ICS

Amb una plantilla de 39.500 professionals, l’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75,1 % del total d’assegurats a Catalunya.

Actualment, l’ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària d’utilització pública; 288 equips d’atenció primària, 3 dels quals són fruit d’aliances estratègiques;
33 centres d’especialitats extrahospitalàries; 20 unitats territorials d’atenció continuada i urgències d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 165 dispositius; 26 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva; 13 serveis de laboratori clínic, 4 dels quals estan integrats en dispositius territorials amb l’hospital de referència; 33 serveis de diagnòstic per la imatge; 19 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 14 unitats PADES; 8 serveis de salut mental, 2 de les quals són d’atenció infantil i juvenil i 2 més d’atenció i seguiment de les drogodependències; 3 serveis de salut laboral, i 9 unitats de salut internacional.

A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària. Des de l’any 2008, tres d’aquests instituts –el Vall d’Hebron Institut de Recerca, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol– estan acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a centres d’excel·lència els situa en una posició capdavantera a tot l’Estat en l’àmbit de la recerca biomèdica.

Hospitals Vall d’Hebron

http://cgt-hospital-vall-hebron.blogspot.com.es

Atenció Primaria – Costa  Ponent @cgtcostaponent

http://cgtcostaponent.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/cgtcostadeponent